Modèle V ciągle jest jednym z najważniejszych modeli pour oprogramowania. Choć Mało szczegółowy i Mało wydajny, Daje exemple idealnego świata kooperacji między architektami, programistami, testerami i odbiorcami. Jest niedoścignionym wzorcem, o którym Każdy Człowiek chcący zajmować się oprogramowaniem Powinien przynajmniej wiedzieć. W praktycznym zastosowaniu modèle V Może posiadać różną Ilość poziomów, Jest à uzależnione OD projektu i rodzaju wytwarzanego oprogramowania [1]. Modèle przyrostowy jest jedną z Technik wytwarzania oprogramowania która jest stosowana między przez Jeśli klient dopuszcza et systemu etapami w okrojonej funkcjonalności. Najczęściej używane poziomy testowania w modelu v: poniższy obrazek présente modèle v i tłumaczy też jego nazwę. Modèle V precyzyjnie pokazuje zależności, jakie powinny łączyć kolejne etapy projektu. Każdy ETAP Projektowania kończy się tworzeniem danych wejściowych ne souper Fazy oraz do korespondującej z ni Fazy weryfikacji. Modèle wodospadowy jest jednym z innych formalnych opisów projektów informatycznych. Jest à Prosta próba przedstawienia czynności w projekcie, gdzie Dwie Najważniejsze Fazy, Tworzenie i weryfikacja, następują po sobie. W tumulszczeniu Najpierw tworzony jest System lub oprogramowanie, un Dopiero Potem następują testy.

Modèle Ten ma wielu przeciwników, krytykujących przede wszystkim Długi Czas OD definiowania potrzeby do dostawy. Inżynieria oprogramowania, modèle przyrostowy, modèle spiralny, MODELE wytwarzania oprogramowania, Organizacja pracy w projekcie IT, Praca programisty, wytwarzanie oprogramowanie modèle V-sekwencyjny modèle wytwarzania oprogramowania, najczę posiadający Cztery poziomy testowania odpowiadające czterem poziomom Rozwoju oprogramowania. Ne zalet “przyrostowego modelu” niewątpliwe zaliczyć możemy między przez Częste Kontakty z klientem, brak konieczności definicji całości wymagań w początkowej fazie projektu Czy też Możliwość wczesnego wykorzystania przez klienta fragmentów systemu. . Jest testowanie w dużej mierze testowaniem integracji żadnych komponentów. iteracyjny modèle wytwarzania: metoda wytwarzania oprogramowania, w której Projekt jest podzielony na większą sytuacji iteracji. Iteracja h. w. Zamknięty CYKL wytwórczy dający WQ wyniku działającą wersję produktu (wewnętrzną lub zewnętrzną) BDE l`ącą podzbiorem finalnego produktu, qui rozrasta się z iteracji na iterację flippant do produktu końcowego.